You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prekių grąžinimo sąlygos

1. Inobiotau.lt įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

2. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu info@inobiotau.lt arba užklausos pagalba) bei užpildyti prekių gražinimo laisvą formą, kurioje turi būti:

- Nekokybiškų prekių sąrašas;

- Nekokybiškumą patvirtinantys įrodymai (fotonuotraukos, video)

- Kontaktinė Pirkėjo informacija: el. paštas, telefono numeris.

3. Teise grąžinti nekokybišką prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 12.2 punkte numatyta tvarka.

4. Grąžinant prekes laikomasi šių sąlygų:

4.1. Pirkėjo pranešimas Pardavėjui apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus prekės grąžinimui numatytų terminų;

4.2. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

4.3. kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui;

4.4. pinigai už grąžintas prekes grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

6. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 5.3 punkte įtvirtinta teise, pinigai jam grąžinami per 9 (devynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

7. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 4.1. – 4.4. punktui.

8. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.